Condicions generals de compra on-line

CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL

 

1.- TITULARITAT DE LA WEB

 

C.S.L.P, d’ara endavant, FRUCTIVORI, proveïda de DNI 47911852T, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web.

Els productes oferts en aquesta pàgina estan destinats al consum, per la qual cosa el contracte de compravenda es realitza en el moment en què el client emet la confirmació expressa de la comanda. Per aquest motiu, FRUCTIVORI recomana la lectura íntegra de l’avís legal i aquestes condicions generals de compra abans d’acceptar la comanda.

Aquest contracte se celebra en el marc legal establert per al Comerç Electrònic per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, tenint en compte la Llei 7/1996, de 15 de gener d’ordenació del comerç minorista, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i la Llei 3/2014, de 27 de març.

L’entitat informa els usuaris que compleixen les normatives de protecció de dades vigents, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679, RGPD, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals, LOPD-GDD i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol, LSSICE.

En cas de dubte sobre aquestes Condicions, pots contactar amb nosaltres a través del nostre Telèfon d’Atenció al Client 699344981 o enviant un correu electrònic a comandes@fructivori.cat.

C.S.L.P. – FRUCTIVORI

DNI 47911852T

Barri de Querol, 8

08530

La Garriga

Barcelona

 

2.- OBJECTE

 

Aquest document té per objecte regular les condicions d’ús del portal de FRUCTIVORI per a aquells usuaris que visitin i/o naveguin per la web i s’hi registrin amb un compte d’usuari.

A través d’aquesta web, FRUCTIVORI facilita als Usuaris un espai mitjançant el qual aquests poden realitzar la compra online, registrar i consultar les llistes de compres, històric de comandes, recuperació de llistes de compra a la cistella sense finalitzar, menús o altres funcionalitats que pugui oferir aquesta web.

En cas de dubte sobre les presents Condicions Legals d’Ús, podeu contactar amb nosaltres a través del nostre Telèfon d’Atenció al Client 699344981 o enviant un correu electrònic a comandes@fructivori.cat.

 

  1. ACCÉS I REGISTRE COM A USUARI

 

L’accés suposa l’acceptació de les presents Condicions Legals d’Ús i, d’utilitzar la botiga online, les Condicions Generals de Compra on-line així com l’Avís legal de la web, Política de cookies i Política de Privadesa de FRUCTIVORI que es troben disponibles per a l’usuari a la web. L’ús dels continguts i serveis que ofereix FRUCTIVORI als vostres Usuaris té lloc sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari.

Els Usuaris podran registrar-se facilitant el seu nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, telèfon, contrasenya. El registre tindrà caràcter gratuït i l’usuari podrà sol·licitar la baixa en qualsevol moment.

L’Usuari es compromet a custodiar adequadament les dades identificatives (Usuari–Contrasenya) per a l’accés i la utilització d’aquesta web, comprometent-se a no cedir-ne l’ús ni permetre l’accés a tercers. L’Usuari serà responsable pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos.

L’Usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades que comuniqui, sent de la seva responsabilitat.

4.- CONDICIONS D’ÚS

 

L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal de conformitat amb la Llei, els bons costums, les exigències de la bona fe, aquestes condicions legals i altres condicions aplicables a la web de FRUCTIVORI.

FRUCTIVORI es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Portal en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, a aquells usuaris que no compleixin les condicions legals.

FRUCTIVORI es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al Portal, així com la configuració, les prestacions i els serveis, en qualsevol moment. FRUCTIVORI exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l’exercici d’aquesta facultat.

 

 5.- BAIXA PER INACTIVITAT

 

Sense perjudici de les facultats reconegudes a FRUCTIVORI d’eliminació, modificació, denegació o supressió d’usuaris i informació segons el que preveu la condició 4, FRUCTIVORI es reserva la possibilitat de donar de baixa aquells usuaris que estiguin inactius per un període de 24 mesos consecutius .

 

 6.-MENORS D’EDAT

 

L’accés i registre com a Usuari no està autoritzat per a menors de 18 anys, per tant, si l’Usuari és menor d’edat no s’ha de registrar a la web ni fer-hi compres.

7.- DADES DE CLIENTS

 

Quan un Usuari vulgui registrar-se, FRUCTIVORI podrà utilitzar les dades personals de què disposi per agilitzar el registre i el procés de compra, tals com el seu nom, adreça, telèfon etc.

 

8.-PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La protecció de les dades personals dels seus clients i de tercers és una de les preocupacions de FRUCTIVORI A efecte de preservar i garantir la privadesa, FRUCTIVORI t’informa que totes les dades personals proporcionades a través d’aquesta pàgina web seran tractades de manera confidencial i de acord amb el Reglament (UE) 2016/679, RGPD, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquests dades, a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals, LOPD-GDD i amb la Llei de la Societat

de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol, LSSICE.

L’usuari ha de completar el formulari de registre ja que, en cas contrari, FRUCTIVORI no et podrà prestar els serveis que s’ofereixen al portal. L’usuari, a més, ha de declarar que tota la informació que subministra per a l’accés als portals és verídica, completa i precisa, i s’ha de comprometre a mantenir-la actualitzada i comunicar qualsevol canvi a les dades personals.

La resposta als formularis plantejats per rebre informació dels nostres productes, serveis o esdeveniments, així com de qualsevol altre qüestionari que es pugui facilitar en un futur, és totalment potestativa i tindrà sempre caràcter revocable.

Qui és responsable del tractament de les dades?

FRUCTIVORI t’informa que les dades facilitades seran tractades per FRUCTIVORI proveïda de DNI 47911852T i amb domicili social a Barri de Querol, 8, 08530, La Garriga, Barcelona, ​​com a Responsable de Tractament.

Amb quina finalitat recopilem les teves dades?

Utilitzem les teves dades per gestionar el teu compte d’usuari i fer les compres online. Així mateix, podrem enviar-te informació comercial sobre els nostres productes, serveis i esdeveniments o sol·licitar-te la teva opinió a través d’enquestes quan així ens ho autoritzis. Aquesta informació serà tramesa a través de mitjans electrònics com ara correu electrònic o sms. FRUCTIVORI també et podrà remetre comunicacions via postal.

Tractem les teves dades amb la base legitimadora del consentiment en donar-te d’alta com a usuari al nostre portal i, en relació amb la compra en línia en el marc de les condicions que acceptes en efectuar aquesta compra, per fer possible l’execució del contracte.

L’acceptació al tractament de les vostres dades personals té sempre caràcter revocable. En cas d’oposar-te i no autoritzar el tractament de les teves dades personals, potser no et podem prestar determinades funcionalitats o serveis.

Durant quant de temps conservem les teves dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent a cada moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

No cedirem les teves dades personals a tercers llevat dels casos en què estiguem obligats per llei o tu mateix ens autoritzis. Per poder prestar-te un servei adequat, FRUCTIVORI podrà comunicar les teves dades a proveïdors de confiança que tractaran les teves dades personals pel nostre compte.

Quins són els drets dels usuaris que ens faciliten les vostres dades?

Si ho desitges pots revocar el consentiment facilitat i/o exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant un escrit dirigit al nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD) a l’adreça prèviament esmentada oa la següent adreça de correu electrònic: info@audiconsecurity.com. En cas que considereu que s’han vulnerat els vostres drets també us assisteix el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent (en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades).

FRUCTIVORI garanteix l’ús responsable i confidencial de les teves dades de caràcter personal i es compromet a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del tractament, conservant-les adequadament i adoptant les mesures corresponents per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat conforme al que preveu el Reglament (UE) 2016/679 i la resta de normatives vigents.

Trobaràs més informació sobre la nostra política de privadesa a www.fructivori.com/politicadeprivacidad.

 

II.- CONDICIONS GENERALS DE COMPRA ON-LINE

 

1.- OBJECTE

 

Aquestes condicions generals de contractació regulen l’adquisició de tots els productes i serveis oferts per FRUCTIVORI als seus clients a través del lloc web www.fructivori.com.

Aquestes condicions generals estan complementades per les Condicions d’Ús del Portal, l’Avís Legal del web de FRUCTIVORI, la Política de Cookies i la Política de Privadesa de FRUCTIVORI que el client pot consultar a la pròpia web.

La utilització d’aquesta web i/o l’adquisició de qualsevol dels productes i serveis que ofereix aquesta implica l’acceptació expressa, plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les Condicions d’Ús del Portal i Condicions Generals de Compra aquí recollides així com l’Avís Legal del web de FRUCTIVORI, la Política de Privadesa de FRUCTIVORI, i si escau, les condicions particulars que puguin regir l’adquisició de productes i serveis.

Has de llegir les condicions generals de compra cada vegada que procedeixi a la contractació d’algun producte o servei, atès que aquestes poden haver estat objecte de modificació des de la darrera vegada que va accedir. Al final de les mateixes es publicarà la data de la darrera actualització per tal de poder-te informar sobre la versió que sigui aplicable a partir en aquest moment.

 

  1. NATURALESA DE LA BOTIGA VIRTUAL

 

Els productes i serveis de la nostra botiga virtual estan destinats a consumidors finals, en el sentit establert pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors. i Usuaris i altres lleis complementàries. En conseqüència, l’adquisició de productes i serveis està destinada al consum propi del client o de les persones en nom de les quals aquest estigui legalment autoritzat a actuar.

En virtut del que s’ha expressat anteriorment, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través del nostre servei de compra.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquestes condicions generals en contractar amb FRUCTIVORI, i accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés al servei de compra i la seva utilització estan sota la seva responsabilitat.

  1. OPERATIVA DEL SERVEI DE COMPRA

 

 3.1.- Gamma de productes

 

FRUCTIVORI ofereix un ampli i variat assortiment de productes, que el client des del vostre ordinador pot adquirir sense desplaçar-se.

FRUCTIVORI garanteix el preu del dia en què es va fer la compra, sigui quin sigui el dia que es faci el lliurament. Els preus del servei de compra inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable.

Els productes, juntament amb les seves característiques i preu, apareixeran a la pantalla. Els preus de la botiga en línia són aplicables exclusivament a les compres realitzades en aquest canal de venda.

FRUCTIVORI es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol cas i sense avís previ, els preus dels productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

Les característiques dels productes oferts en aquest lloc apareixen en pantalla al costat de la seva identificació visual.

3.2 Informació i Preus

3.2.1. Llegiu detingudament les descripcions dels productes abans de comprar-los. Les imatges mostrades poden diferir lleugerament del producte final. Davant d’un dubte, contacteu-nos abans de fer la compra.

3.2.2. Les característiques i el preu dels productes que apareixen a la pantalla seran els corresponents a aquest. Els articles estaran disponibles per a la venda fins al final de les seves existències. Els preus indicats a la pantalla són en euros, inclouen l’IVA, són els vigents i són vàlids en el moment de l’acceptació de la comanda per part nostra.

3.2.3. Les ofertes estan degudament marcades i identificades. El seu termini de validesa és efectiu mentre apareixen a la web.

3.2.4. Els preus de venda indicats a la nostra Botiga Online es mostren amb l’IVA espanyol inclòs.

3.2.5. Les despeses de servei de l’enviament no estan indicades al preu dels productes. Les despeses de servei de l’enviament són a compte del Client i s’afegiran al total de l’import dels productes seleccionats. Se us informarà d’aquestes despeses abans de confirmar la comanda i finalitzar el procés de contractació.

3.2.6. Les despeses corresponents a aranzels i duanes no estan incloses en el preu del producte. Per aquest motiu, si es traspassa alguna duana, pot generar algun cost assimilat a la compra, que anirà a càrrec del comprador.

3.2.7. Ens reservem unilateralment el dret de modificar els nostres preus oferts en qualsevol moment. No obstant això, ens comprometem a aplicar les tarifes en vigor indicades al portal en el moment de la realització de la comanda pel Client.

3.3 Realitzar una compra

3.3.1. Per poder fer una compra, el Client haurà de tenir 18 anys com a mínim.

3.3.2. Haureu de seleccionar els articles que us interessin informant el nombre d’unitats i fent clic al botó “afegir a la cistella” per afegir-los al carret de la compra. En qualsevol moment vostè pot visualitzar el contingut del carretó de la compra (fent “clic” a “veure carretó”), on podrà veure els articles seleccionats, el seu preu, els impostos, i les despeses d’enviament se li comunicaran al final del procés de compra. Des d’aquesta mateixa finestra, abans d’enviar la comanda podreu corregir, canviar o anul·lar els productes seleccionats.

Quan hagueu acabat d’escollir productes premi l’opció “Finalitzar compra”.

Com a darrer pas el Client haurà de comprovar que les seves dades personals són correctes, triar l’adreça on farem l’enviament de la seva compra, seleccionar la forma de pagament i, en cas que el mètode de pagament escollit sigui amb targeta de crèdit, serà redirigit a la passarel·la de pagament REDSYS.

3.3.3. Quan realitzeu la vostra compra, us enviarem una còpia de la vostra comanda per correu electrònic.

3.3.4. En formalitzar una comanda s’entendrà que es fa acceptant la totalitat de les condicions generals que conté aquesta pàgina.

3.3.5. Encara que farem tots els esforços possibles per subministrar-li els productes continguts a la seva comanda, pot haver-hi ocasions en què ens sigui impossible subministrar aquests productes deguts, per exemple, que aquests productes no estiguin en estoc. En aquests casos ens posarem en contacte amb el Client per informar-lo i potser us suggerirem productes

alternatius que pugui voler comprar. Si no accepteu els nostres suggeriments cancel·larem la vostra comanda en relació amb els productes que no puguem subministrar i us retornarem l’import que ens hagueu satisfet per aquests productes. La devolució de l’import serà el límit de la nostra responsabilitat davant del Client, si ens és impossible subministrar-li els productes sol·licitats. Donat el cas de no disposar d’un o més productes sol·licitats i el contacte amb el client no se n’obtingui resposta, l’empresa es reserva el dret d’anul·lar els productes afectats i enviar la part restant de la comanda. En cas de rebre la comanda i no estar-hi d’acord, s’aplicaran les polítiques de devolució de l’apartat de desistiment.

3.3.6. Al costat de la comanda, el client rebrà un rebut o factura emesa per FRUCTÍVORI.

 

3.3.7. Per consultar l’estat d’una comanda podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la pàgina web, o mitjançant correu comandes@fructivori.cat

3.3.8. També, pot anul·lar una comanda ja realitzada sempre que aquesta no hagi arribat a la fase d’enviament. Aquesta cancel·lació es pot fer mitjançant el formulari de contacte.

3.4 Preparació i entrega de les comandes

 

FRUCTIVORI garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixen al portal, si bé, puntualment, es pot produir alguna manca de disponibilitat a l’hora d’efectuar la comanda. En cas de donar-se aquesta circumstància, FRUCTIVORI contactarà com més aviat millor amb el client per informar-lo i oferir-ne una solució.

3.5 Termini de lliurament i disponibilitat

 

3.5.1. Enviarem al Client els seus productes a l’adreça de lliurament que hagi seleccionat el Client en el moment de fer la compra.

3.5.2. En cas de devolució de la mercaderia (art. 44 de la Llei d’ordenació del comerç detallista), les despeses d’enviament aniran a compte del client.

 

3.5.3. El termini de lliurament de cada producte és visible a la pàgina, més concretament a la descripció d’aquest. El càlcul del termini de lliurament es basa en dies i horaris laborals. Els lliuraments es fan de dilluns a divendres excepte indicació expressa en contra. Totes les comandes realitzades en dia laboral abans de les 24:00 es gestionaran al dia següent, o quan estimi el client. En els casos en què el volum de comandes comportin la reducció de l’estoc disponible o la fi de les existències, es comunicarà al client un nou termini de lliurament que serà sempre el més breu possible. En cas que el producte sigui descatalogat o no sigui possible reposar-ne les existències, es comunicarà al client perquè seleccioni un nou producte de similars característiques i preu o bé cancel·li la comanda, cas en què es procedirà a la devolució de les quantitats lliurades. Si es produeix un incompliment de més de 10 dies sobre la data de lliurament prevista, el client podrà sol·licitar la devolució de les quantitats lliurades.

 

3.5.4. Lliurarem el producte un cop verificat que la realització efectiva del pagament s’ha executat correctament i, després, lliurarà el producte segons l’opció escollida.

 

3.5.5. Entenem les hores i els dies com a hores i dies feiners, excloent així els dissabtes i els diumenges i els dies festius. Si per alguna causa imputable a FRUCTÍVORI ​​se superés aquest termini, comunicarem al Client la incidència i proposarà solucions alternatives.

 

3.5.6. Cal tenir en compte que les comandes seran enviades dins dels límits d’estoc disponibles. Si un dels articles demanats no estigués en estoc, ens comprometem a enviar al Client un correu electrònic com més aviat millor (a partir de la data en què va realitzar la comanda) per comunicar-li el termini en què podrem enviar-li el seu(s) producte( s).

En cas que no estigués interessat a esperar, podrà sol·licitar la devolució dels imports que hagi satisfet aquest article.

 

3.6 Qualitat

 

FRUCTIVORI garanteix la màxima qualitat de tots els productes que comercialitza.

3.7 Terminis de lliurament i disponibilitat

 

3.7.1. Enviarem al Client els seus productes a l’adreça de lliurament que hagi seleccionat el Client en el moment de fer la compra.

3.7.2. En cas de devolució de la mercaderia (art. 44 de la Llei d’ordenació del comerç detallista), les despeses d’enviament aniran a compte del client.

3.7.3. El termini de lliurament de cada producte és visible a la pàgina, més concretament a la descripció d’aquest. El càlcul del termini de lliurament es basa en dies i horaris laborals. Els lliuraments es fan de dilluns a divendres excepte indicació expressa en contra. Totes les comandes realitzades en dia laboral abans de les 24:00 es gestionaran al dia següent, o quan estimi el client. En els casos en què el volum de comandes comportin la reducció de l’estoc disponible o la fi de les existències, es comunicarà al client un nou termini de lliurament que serà sempre el més breu possible. En cas que el producte sigui descatalogat o no sigui possible reposar-ne les existències, es comunicarà al client perquè seleccioni un nou producte de similars característiques i preu o bé cancel·li la comanda, cas en què es procedirà a la devolució de les quantitats lliurades. Si es produeix un incompliment de més de 10 dies sobre la data de lliurament prevista, el client podrà sol·licitar la devolució de les quantitats lliurades.

3.7.4. Lliurarem el producte un cop verificat que la realització efectiva del pagament s’ha executat correctament i, després, lliurarà el producte segons l’opció escollida.

3.7.5. Entenem les hores i els dies com a hores i dies feiners, excloent així els dissabtes i els diumenges i els dies festius. Si per alguna causa imputable a FRUCTÍVORI ​​se superés aquest termini, comunicarem al Client la incidència i proposarà solucions alternatives.

3.7.6. Cal tenir en compte que les comandes seran enviades dins dels límits d’estoc disponibles. Si un dels articles demanats no estigués en estoc, ens comprometem a enviar al Client un correu electrònic com més aviat millor (a partir de la data en què va realitzar la comanda) per comunicar-li el termini en què podrem enviar-li el seu(s) producte( s).

En cas que no estigués interessat a esperar, podrà sol·licitar la devolució dels imports que hagi satisfet aquest article. Les peticions de devolució s’han de fer a través del Servei d’Atenció del Client de FRUCTIVORI mitjançant correu electrònic a comandes@fructivori.com o al telèfon de contacte 699344981.

 3.8 Formes de pagament

 

3.8.1 El pagament del preu dels productes es realitzarà mitjançant alguna de les modalitats de pagament indicades a continuació:

– Pagament mitjançant targeta de crèdit o de dèbit:

Si opteu pel pagament amb targeta, la comanda del Client no es podrà tenir en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi estat autoritzat pel vostre banc o caixa. El pagament en línia amb targeta de crèdit es realitza a través del sistema de seguretat Secure Socket Layer, que codifica les seves dades bancàries quan són transmesos per internet. Per raons de seguretat, FRUCTÍVORI ​​verifica totes les comandes pagades amb targeta bancària. Acceptem targetes d’American Express, Maestro i qualsevol Visa i Mastercard donades d’alta al sistema de pagament segur Redsys.

– Pagament per transferència bancària:

 

El client haurà de fer una transferència bancària pel total de l’operació al compte indicat pel venedor. S’estableix un període màxim de set dies laborals a comptar de la confirmació de la comanda per rebre l’import Si transcorregut aquest termini la transferència no s’ha fet efectiva, la comanda serà anul·lada. El client haurà d’indicar a la transferència el Número de comanda, assignat automàticament pel sistema en finalitzar el procés de compra i que podrà consultar a la còpia de la comanda que li arribi al compte de correu electrònic.

-Pagament per Bizum. El client haurà de fer un bizum pel total de l’operació al número de telèfon indicat pel venedor. Sestableix un període màxim de set dies laborals a partir de la confirmació de la comanda per rebre limport. Si transcorregut aquest termini la transferència no s’ha fet efectiva, la comanda serà anul·lada. El client haurà d’indicar al Bizum, el número de comanda, assignat automàticament pel sistema en finalitzar el procés de compra i que podrà consultar a la còpia de la comanda que arribi al compte de correu electrònic.

-Pagament mitjançant compte PayPal. Si realitza el pagament mitjançant compte Paypal es considera que ha donat consentiment vàlid sempre que feu clic a “Pagar”, “Continuar” o un altre botó de les seccions del lloc web de PayPal o els fluxos de pagament de PayPal que permeten enviar una ordre de pagament després que hagi enviat la informació correcta d’identificació (correu electrònic i contrasenya) i hagi iniciat sessió correctament al vostre compte PayPal.

PayPal és una de les formes més segures de comprar a Internet, ja que no necessita compartir les dades de les targetes o compte bancari. Els pagaments es realitzen a l’instant mitjançant aquest sistema, i en triar aquesta forma de pagament veureu especificat el mail de pagament via PayPal per realitzar l’operació que és comandes@fructivori.cat

Aquest sistema de pagament PayPal podria estar subjecte a una comissió sobre el total de la comanda.

Per fer el pagament amb qualsevol targeta bancària autoritzada mitjançant el sistema de Paypal no cal que l’usuari estigui registrat com

client Paypal (amb un usuari o contrasenya Paypal). Podent fer el pagament amb la via alternativa que proposa PayPal des de la seva web i on haurà d’emplenar les dades personals que el sistema de PayPal necessiti per processar la comanda. Aquestes dades no són en cap cas emmagatzemades per FRUCTÍVORI, sent el procés de compra responsabilitat de PayPal.

3.8.2. Si el nostre departament de seguretat sospita alguna anomalia o frau, FRUCTÍVORI ​​es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

  1. CONFIRMACIÓ DE LA COMPRA

Un cop finalitzada la vostra petició de comanda us apareixerà el full de confirmació d’aquest, que es podrà imprimir per la seva constància i seguretat.

  1. DRET DE DESESTIMENT DELS PRODUCTES

5.1 Conforme al que disposa l’Art. 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el comprador pot realitzar la devolució en els catorze dies naturals següents a la recepció de la mercaderia a les mateixes condicions en què li va ser lliurada.

No s’acceptaran revocacions de comandes ni devolucions de mercaderies fora dels terminis indicats.

No s’acceptaran productes trets del seu envàs original, no amb envasos trencats o oberts

Tampoc no s’acceptaran devolucions de productes peribles que el seu estat hagi empitjorat respecte el seu estat original de quan es va servir la comanda.

5.2. Les devolucions s’han d’enviar a ports pagats a la següent adreça: C/ Barri de Querol nº8 La Garriga (08530), Barcelona. Per a qualsevol possible incidència o reclamació, us recomanem que ens envieu un correu electrònic a comandes@fructivori.cat

5.3. Si la comanda arriba amb qualsevol anomalia, cal que us informeu immediatament després de la recepció d’aquesta (amb un màxim de 24 hores). Contacteu amb el nostre servei d’atenció al client a comandes@fructivori.cat i us indicaran els passos a seguir per al reemplaçament del producte.

5.4. Per fer una devolució correcta dels productes, caldrà seguir les pautes següents:

Formulari de desistiment.

DES DEL TEU DOMICILI sol·licitant una devolució a través del mail comandes@fructivori.cat. Hauràs de tornar el producte per servei de missatgeria i les despeses d’enviament correran de part teva. Només en compres en línia.

En ambdós casos tens UN TERMINI DE 14 DIES des de la seva recepció per RETORNAR el producte i per procedir a la seva DEVOLUCIÓ hauràs de comprovar que la teva comanda compleix les condicions següents:

El producte no ha de ser utilitzat. Has d’enviar-ho en les mateixes condicions en què el vas rebre. Usant o incloent el seu embolcall original a més de les instruccions, documentació i embolcalls que puguin acompanyar-lo. No es procedirà al canvi o la devolució dels productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera observació. Volem remarcar que no es faran devolucions d’articles usats ni peribles l’estat dels quals decau en poques hores, com ara verdura i fruita fresca o productes que no es pot trencar la cadena de fred com a lactis, etc.

Article 103 Excepcions al dret de desistiment

– El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

Un cop rebut procedirem a examinar-ho i et comunicarem per e-mail dins un termini raonable si escau la devolució.

Per sol·licitar el canvi, t’has de posar en contacte amb nosaltres a través del mail: comandes@fructivori.cat, indicant la referència de la comanda i el teu nom.

  1. TRANSPORT OBLIGACIONS DE FRUCTÍVORI ​​I DEL CLIENT

6.1. FRUCTÍVORI ​​es compromet a posar a disposició del Client tota la informació necessària relativa als productes que ofereix així com a les comandes. FRUCTÍVORI ​​no es fa responsable de la no-execució de les presents condicions en cas de força major i en cas de manca del Client o d’un fet imprevisible per part d’una persona aliena al contracte.

6.2. El Client es compromet a emplenar els formularis de comanda i els seus camps segons les instruccions indicades. El Client també es compromet a pagar el preu del producte, amb els impostos corresponents i les despeses d’enviament.

6.3. FRUCTÍVORI ​​no es fa responsable de les conseqüències que puguin resultar d’una utilització inadequada dels productes venuts a la Botiga Online.

6.4. Tant l’enviament com les despeses que poguessin generar la reparació o l’assistència dels productes en garantia seran regulats per les condicions particulars de garantia de cada fabricant.

 7.- RESPONSABILITAT I FORÇA MAJOR

 

S’entén com a força major, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu (i) qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable, (ii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, (iii) els problemes o fallades a la recepció, obtenció o accés als diferents serveis per part d’aquests tercers, (iv) incendis, (v) inundacions o terratrèmols, (vi) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per FRUCTIVORI, (vii) l’escassetat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica, (viii) accidents, (ix) conflictes bèl·lics, (x) embargaments comercials o de qualsevol tipus, (xi) bloqueig, (xii) disturbis, o (xiii) per raó de qualsevol disposició governamental.

 8.- DUBTES O RECLAMACIONS

FRUCTIVORI està a la disposició de tots els Usuaris per millorar els continguts i serveis. Per poder adreçar qualsevol dubte, reclamació o consulta, cal que contacteu amb el Servei d’Atenció al Client de FRUCTIVORI utilitzant el formulari de contacte de la nostra pàgina web habilitat per rebre i atendre les consultes dels nostres clients o enviant un correu a comandes@fructivori.cat .

 

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa. Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les activitats següents també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys”

 

Si voleu que us enviem un full oficial de reclamació podeu sol·licitar-ho a la nostra adreça comandes@fructivori.com de conformitat amb el que estableix l’article 14 del Reglament (UE) núm. 524/2013, us informem que la Comissió Europea ha establert una Plataforma de resolució extrajudicial de litigis en línia per resoldre aquelles controvèrsies relatives a obligacions contractuals derivades de contractes de compravenda o de prestació de serveis subscrits en línia entre un consumidor resident a la Unió i un comerciant establert a la Unió. Podeu accedir a aquesta Plataforma a través del següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

  1. LLEI APLICABLE

 

Aquestes condicions generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola, segons escaigui.

×
0
Cistella
  • No products in the cart.